Saskarsme un svētdienas lekcijas par Islāmu

Pēc Abu Hureiras (lai Allāhs ir ar viņu apmierināts) vārdiem tiek vēstīts, ka Pravietis, (Allāha svētība viņam un miers) teica: Kad cilvēki sapulcējas kādā vietā, pieminot Visvareno un Diženo Allāhu, viņus obligāti aplenc eņģeļi, un viņus apklāj žēlastība, un pār viņiem nāk miers un Allāhs piemin viņus starp tiem, kas ir pie Viņa. (Muslims)

Ticīgie, dzīvojot valstīs ar nelielu muslimu skaitu, izjūt asu nepieciešamību vairāk laika pavadīt kopā un, protams, labākā kopīgā laika pavadīšana ir Visaugstākā pieminēšana un tiekšanās pēc Islāma mācības izpratnes. Šim mērķim svētdienās, pēc Zuhra lūgšanas Rīgas mošejā Brīvības ielā 104 visi, kas vēlas, tiek aicināti uz sarunām par Islāma tematiem.

Pasākums ietvers nelielu izglītojošu ievadlekciju, pēc kuras visiem, kas vēlas, tiek piedāvāts piedalīties sarunās, stāstot par savu personīgo pieredzi Islāmā, par iemīļoto hadīsu vai pamācību. Sarunas plānots vadīt neformālā atmosfērā pie tējas tases un cienasta.

Lūdzam Allāhu vairot mūsu visu zināšanas un gudrību.