LIKC piedalījās lielā talkā Jaunciemā

25. aprīlī, dienā, kurā visā Latvijā notika liela talka, valsts muslimi, kopā ar tatāru un baškīru biedrību pārstāvjiem pulcējās lai sakoptu tikko piešķirtu jauno muslimu kapu teritoriju Jaunciema kapos. Piešķirta teritorija palielināja muslimu kapu kopējo teritoriju vairāk nekā divas reizes, tāpēc priekšā stāvēja diezgan nopietns uzdevums.

Palīdzēt šajā talkā atsaucās gan vietējie muslimi, gan arī studenti no Eiropas valstīm un pat Indijas. Tāda, multikulturāla, bet ar islāmu vienota kompānija darbu paveica mazāk nekā 4 stundas, pie tam, sakopjot arī veco teritoriju no netīrumiem un neislāmisko tradīciju mantām.

 LIKC izsaka pateicību Jaunciema kapu pārvaldei par jaunpiešķirto teritoriju!