Šeiha Idrīsa abu Abdurahmāna lekcijas Rīgā

2013.gada martā, pēc Latvijas Islāma kultūras centra uzaicinājuma, Rīgā viesojās šeihs Idrīss abu Abdurahmāns. Rīgā šeihs uzturējās dažas dienas, kuras veltīja nodarbību vadīšanai Rīgas mošejā, sarunām ar muslimiem un atbilžu sniegšanai uz daudzskaitlīgiem jautājumiem.

Šeiha īsa biogrāfija: šeihs Idrīss dzimis Hohčičojā. Vairāk nekā 18 gadus viņš apguvis zināšanas Islāmā pie lieliem Islāma zinātniekiem Sīrijā, Saūda Arābijā un Ēģiptē, kā arī ir beidzis vairākas Islāma universitātes.

Tajā skaitā, no 1994. līdz 2000.g. mācījies Islāma institūtā Az-Zahra (Aļ – Aminija) Damaskā.

Pēc tās beigšanas, šeihs Idrīšs iestājās Medīnas Islāma universitātē, hadisu fakultātē un beidza to 2004.gadā.

Tad šeihs atkal devās uz Damasku un 2008.gadā beidza Islāma universitātes šariāta fakultāti.

2008.gadā ieguva diplomu Ēģiptes universitātes Al – Azhar filiālē Sīrijā.

Paralēli ieguva diplomu Libānas universitātē Al – Žinān.

Starp viņa skolotājiem ir daudz izcilu zinātnieku: šeihs Abdul – Kadīrs al – Arnauts, ar kuru viņam bija tuvas attiecības, šeihs Muhammads Muhtars aš – Šankiti, šeihs Krajms Radžihs, šeihs Az Zuheili un citi.

Pēc daudziem zināšanu apguves gadiem šeihs Idrīss uzsāka aicināšanas darbu starp NVS valstu muslimiem un šobrīd ir pasniedzējs Maskavā. Iepriekš šeihs Idrīss pasniedza Az – Zahra universitātē un dažās citās muslimu mācību iestādēs Sīrijā. Viņš uztur sakarus ar citiem muslimu zinātniekiem , tajā skaitā arī ar šeihu Aš – Šankiti.