Mācību centra CCMS Seminars Latvijā

2013. gada 29. novembrī notika trīs dienu Eiropas seminārs muslimu organizāciju pārstāvjiem par voluntieru darba stratēģisko plānošanu un mijiedarbību ar valsti.

Seminārs notika mājīgajā Baltezera hotelī Ādažu novadā. Uz semināru bija ieradušies Lietuvas, Igaunijas, Dānijas un Norvēģijas pārstāvji un, protams, saimniekvalsts Latvijas pārstāvji no Latvijas Islāma kultūras centra. Ar vēlējuma vārdiem dalībniekus sveica Zufars Zainuļins.

Labākai komunikācijai visas pārrunas notika angļu valodā. Seminārā piedalījās arī dažas māsas no Baltijas valstīm. Lai izvairītos no sajaukšanās ar dalībniekiem – vīriešiem, attālāk no kopējā sarunu galda viņām bija savs, atsevišķs galds.

Kā lektors seminārā uzstājās mācību centra Centre for Computer & Management Studies (CCMS) pārstāvis šeihs Džamāls Nasers Aššatti no Kuveitas.

Visas trīs dienas muslimu kopienu pārstāvji apguva dažādu muslimu reliģisko kopienu attīstības un socializācijas mērķu sasniegšanai nepieciešamo plānošanu un to realizāciju. Kā izrādījās, daudzas svarīgas idejas ir aktuālas un pārņemamas arī citās sociālās dzīves jomās.

Semināra norises gaitā radās jautājumi un jaunas idejas, notika aktīva lektoru un dalībnieku sadarbība. Visumā seminārs norisinājās pozitīvā un auglīgā gaisotnē.

Citas fotogrāfijas no semināra var apskatīt šajā lapā »