Tikšanās ar ASV vēstnieku Latvijas Republikā

2012.gada 28.augustā Latvijas Islāma kultūras centrā notika ASV vēstnieka Latvijas Republikā Marka Pekala tikšanās ar Latvijas Islāma kultūras centra priekšsēdētāju Zufaru Zainuļinu. Tikšanās laikā klāt bija arī Rīgas mošejas imāms un Islāma kultūras centra preses sekretariāts. Tika apspriesti vispārējie jautājumi par muslimu dzīvi Latvijā, par Islāma attīstību Baltijas valstīs, kā arī citi viesus interesējošie jautājumi.

Latvijas Islāma kultūras centra priekšsēdētājs atzīmēja, ka Latvijas Republikā konsekventi tiek ievēroti ticības brīvības principi, latviešu tauta ir laipna un toleranta un tādēļ muslimi valstī jūtas komfortabli.

Sarunā tika skarts jautājums par nonsensu, kas iekļuvis Latvijas Republikas likumā par reliģijām. Saskaņā ar šo likumu, Islāms pieskaitīts kategorijai: jaunās reliģijas, kulti un sektas. Zainuļina kungs piezīmēja, ka šis nonsenss netraucē ticības brīvībai, tomēr nākotnē tiek plānots griezties pie Latvijas Republikas likumdošanas iestādēm ar lūgumu mainīt likuma par reliģijām formulējumus. Tikšanās beigās puses izteica nodomu arī nākotnē sadarboties un apmainīties ar informāciju.