Divu Islāma organizāciju tikšanās Rīgā

Rīgā notika Turcijas Islāma attīstības delegācijas pārstāvju un Latvijas Islāma kultūras centra pārstāvju tikšanās. Turcijas delegāciju vadīja profesors Mehmets Pačači, bet Latvijas pusi – Latvijas Islāma centra pārstāvis Zufars Zainuļins.

Tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi par Islāma attīstību Latvijā. Mehmets Pačači vērsa uzmanību uz to, ka Latvijā Islāms ir labā līmenī un apsprieda detaļas, kas saistītas ar sadarbību un savstarpējo sapratni. Pēc Turcijas pārstāvja vārdiem, Turcija daudzām valstīm sniedz palīdzību mošeju atvēršanā, sūtot imāmus, kā arī vadot kursus un seminārus par Islāmu. M. Pačači atzīmēja, ka mošejas un Islāma centrs Latvijā – Baltijā tas jau ir augsts attīstības līmenis.

Z. Zainuļins sirsnīgi pateicās Turcijas delegācijai par Turcijas puses izrādīto interesi par Islāma attīstību Latvijā un informēja par Islāma centra turpmākajiem plāniem un darbībām.

Pārējie Latvijas delegācijas locekļi uzsvēra to, ka ar Latvijas Islāma kultūras centra palīdzību funkcionē mošeja, arābu valodas kursi, Kurāna studijas, kā arī notiek ikdienas un piektdienas solā. Liela uzmanība tiek pievērsta Ramadāna mēneša un Kurban Bairam svētku pasākumiem. Islāms patiešām gūst arvien lielāku popularitāti Latvijā. 2005.gada vasarā durvis vēra mošeja Rīgā, Brīvības ielā 104. Kopš 2010.gada Rīgas mošejas telpās tiek organizēta „svētdienas skola” bērniem no 4 gadu vecuma. Notiek arābu valodas stundas, Kurāna studijas un islāma pamatu apguves nodarbības. Nodarbības notiek sestdienās un svētdienās, nodarbību sākums – pēc pusdienlaika Zuhr solā.