Latvijs muslimu vizīte Helsinkos

No 2012.gada 14. līdz 17.jūnijam notika latvijas muslimu vizīte Helsinkos. Vizītes mērķis bija pieredzes pārņemšana darbā ar jaunajiem muslimiem un aicināšanā uz Islāmu starp nemuslimiem.Brāļi tika silti uzņemti nesen izveidotajā Helsinku austrumu centra mošejā, kuru vada jaunie muslimi, pārsvarā – valsts pamatiedzīvotāji, kā arī dažādu nacionalitāšu jaunie muslimi, kuri lielā skaitā dzīvo Somijas galvaspilsētā. Kopumā Helsinkos var saskaitīt kādas piecpadsmit mošejas un ap sešdesmit visā valstī.

Latvijas džamāts, kurš sastāvēja no trim cilvēkiem, apmeklēja arī citas mošejas, kurās tiem prezentēja vietējo muslimu situāciju. Noslēguma dienā visi, kuri vēlējās, kopā ar pieredzējušiem somu kolēģiem varēja izmēģināt savus spēkus da`vā.

Latvijas muslimu vizītes laikā tika veikti Helsinku Muslimu Mošejas ārējā izskata maiņas darbi — nama fasāde tika noformēta ar nosaukumu un konkrētā Islāma centra interneta adresi, tam vajadzētu izraisīt lielāku vietējo iedzīvotāju interesi par Islāmu [1]. Uz šo brīdi jaunpievērsto somu skaits ir ap četriem tūkstošiem sieviešu un diviem tūkstošiem vīriešu visā valstī.

Latvijas, Igaunijas un Somijas muslimi apsprieda plānus par kopīgiem pasākumiem, darba organizāciju Islāma popularizēšanai Baltijas valstīs un ieplānoja Helsinku Muslimu Mošejas džammāta vizīti Igaunijas, Latvijas un Lietuvas galvaspilsētās.

Atpakaļceļā no Somijas brāļi apmeklēja Tallinas Islāma centru „Turas”, kur tikās ar tā vadību. Tikšanās laikā tika apspriesta kopīga piedalīšanās izglītojošu vasaras Islāma nometņu organizēšanā un vadīšanā Baltijas valstīs un tuvējās ārzemēs.

[1] Nemuslimu uzmanības pievēršana Islāmam ir attaisnota un vēlama, par pierādījumu tam kalpo Islāma izcelsmes vēsture Pravieša Muhammada, miers viņam un Allāha svētība, dzīves laikā. Viens no spilgtākajiem no neskaitāmajiem piemēriem ir baumas, kuras par Islāmu starp svētceļniekiem no visas Arābu pussalas izplatīja Mekas pagāni. Un , neskatoties uz to, ka izplatīja tikai nepatiesas un apmelojošas baumas, to rezultātā par Islāmu uzzināja visa pussala, kam izrādījās svarīga loma turpmākajā Islāma izplatīšanā un nostiprināšanā.