D
otās lapas satur dažādus fotomateriālus, kuri ilustrē Latvijas Islāma kultūras centra darbību un Latvijas muslimu dzīvi.