Struktūra

Mošeja

2005.gada vasarā durvis vēra mošeja Rīgā, Brīvības ielā 104. Līdz tam mošeja atradās telpās Lienes ielā. Pieaugot muslimu skaitam un tiem atgriežoties pie Islāma, radās nepieciešamība pēc plašākām telpām. Kopienai izdevās atrast piemērotas telpas un atpirkt tās no īpašnieka. Tā kā sākumā telpas nebija piemērotas reliģisko rituālu veikšanai, nācās pielikt ne mazums brāļu un māsu pūļu un materiālo līdzekļu, lai piešķirtu tām nepieciešamo formu. Tagad, slava Allāham, šī mošeja vietējo muslimu sirdīm ļauj patiesi lepoties, jo ir svarīgs ieguldījums kā šajā dzīvē, tā nākamajā.

Brīvdienu skola muslimu bērniem

Kopš 2010.gada Rīgas mošejas telpās ir organizēta „brīvdienu skola” bērniem no 4 gadu vecuma. Notiek arābu valodas stundas, Kurāna studijas un islāma pamatu nodarbības. Nodarbības notiek sestdienās un svētdienās, to sākums – pēc Zuhr solā. Nodarbības vada Latvijas imāms Zahers Baradie.