Paziņojums

Latvijas Islāma Kultūras Centrs nosoda jebkuras teroristiskas darbības un nepamatotu vardarbību. Pie tam, mēs uzskatam, ka tādas darbības nesīs lielāku kaitējumu tieši pašiem Eiropā dzīvojušiem musulmaņiem. Tai pat laikā, Islāma kultūras centra vadība nosoda provokācijas un zaimošanu par ticīgo cilvēku vērtībām. Tāda veida darbības ir mums nepieņemamas un mēs aicinām pilnvarotas institūcijas neatstāt tādas darbības bez ievērības.

Pēdējā laikā Latvijas informatīvajā telpā ir izskanējuši vairāki paziņojumi ar mēģinājumiem saistīt LIKC vārdu ar dažādām ārvalstu organizācijām un militāriem konfliktiem.

LIKC atgādina, ka tā uzdevums ir nodrošināt visiem islāmticīgajiem iespēju praktizēt un pilnveidot mūsu reliģiju, neiesaistoties nekādās politiskās debatēs par jautājumiem, kuri to neskar.

LIKC apvieno un parstāv tikai tos islāmticīgos, kuri dzīvo Latvijā, un saista sevi ar Latvijas islamticīgo kopienu.

LIKC ir par konstruktīvu sarunau ar Latvijas sabiedrību, un cer uz mediju objektīvu un bezaizspriedumainu attieksmi ar Islāmu un LIKC saistītu notikumu atspoguļošanā.

Uz galvenu »