Oficiālās personas

Latvijas Islāma Kultūras Centra priekšsēdētājs

Hamza Jānis Luciņš

Latvijas Islāma Kultūras Centra hutbu imāms

Zahers Baradie