Par mums

L
atvijas Islāma kultūras Centrs tika izveidots 2011.gada martā. Par Islāma Kultūras Centra priekšsēdētāju tika izvēlēts Zufars Zainuļins. Centra pamatmērķi – Latvijas muslimu apvienošana; dažādu, ar Islāmu saistītu, pasākumu organizēšana, darbība, kas vērsta uz patieso Islāma reliģisko vērtību skaidrošanu Latvijas sabiedrībai, bērnu apmācība un mošejas pārvalde.

2013.gada martā par Islāma Kultūras Centra priekšsēdētāju tika izvēlēts Arbi Indorbajevs.

No 2014. gada jūnija par jaunu Latvijas Islāma Kultūras Centra valdes priekšsēdētāju ir izvēlēts Imrāns Imrāns Oļegs Petrovs.

05.06.2015. Islama Kultūras Centra biedru sapulcē nolēma atbrīvot no ieņemamā amata Imrānu Olegu Petrovu, sakarā ar aizņemtību ar mācībām un nespēju pildīt prekšēdētāja pienākumus. Par nākamo priekšsēdētāju iecelts Hamza Jānis Liciņš.